"Weetjes" over Tenerife

Informatie over auto invoeren/uitvoeren/wegenbelasting

 

De auto met Nederlands kenteken
Als u als toerist in Tenerife verblijft, kunt u zonder problemen gebruik maken van uw in Nederland geregistreerde (en verzekerde) auto. Kiest u echter uw woonplaats in Tenerife, dan heeft u, na aanvraag van uw verblijfsvergunning, één maand de tijd om uw auto in Tenerife te laten registreren (Spaanse nummerplaten).

Uw auto uitvoeren uit Nederland
Indien u uw auto wilt invoeren in Tenerife, dient u de auto eerst uit Nederland uit te voeren, waarbij registratie in Nederland wordt beëindigd. U kunt zich hiertoe richten tot de Afdeling CINFA (Centrale Informatie en Administratie) van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW Hoofdkantoor, Europaweg 205, 2711 ER Zoetermeer, tel. centrale 079-345.81.00, tel. CINFA 079-345.82.00), of tot één van de negen districtskantoren die door het hele land gevestigd zijn. Op het RDW-kantoor vult u een uitvoer verklaring in, waarbij u dient te overleggen uw geldige Nederlandse rijbewijs of paspoort, een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en deel II en het kopie-deel III van het kentekenbewijs. Na afhandeling krijgt u het gestempelde deel II van het kentekenbewijs en de uitvoer verklaring in tweevoud (een wit origineel en een groene kopie) retour. Deze documenten dient u goed te bewaren want dit is het enige bewijs dat de registratie in Nederland is beëindigd. Indien het niet mogelijk is uw auto uit te voeren voordat u naar Tenerife komt, dan kunt u de uitvoer achteraf melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarbij u het overschrijvingsbewijs (of kopie deel III) samen met een officiële verklaring waaruit blijkt dat het voertuig in het buitenland is achtergebleven (politieverklaring of registratieverklaring van de Tenerifse autoriteiten) dient op te sturen naar de R.D.W. in Veendam (Postbus 9000, 9640 HA Veendam, tel. 0598-699.911). U dient dan ook achteraf naar de Douane te gaan voor een aangifte ten uitvoer.

Uw auto invoeren in Tenerife
In geval van vestiging in Tenerife, waarbij de auto deel uitmaakt van uw verhuisboedel, geldt als voorwaarde dat de B.T.W. in Nederland is betaald, dat u de auto in Nederland werkelijk heeft gebruikt gedurende 6 maanden voor verandering van verblijfplaats en dat het voertuig tenminste 6.000 kilometer heeft gereden.. Bij de registratie van uw auto dient u uw verblijfsvergunning te overleggen en de Spaanse kentekenregistratie-belasting (=Impuesto de matriculación) te betalen. Deze belasting bedraagt 12% van de waarde van de auto, welke wordt berekend aan de hand van de actuele waarde van de auto op de markt in Tenerife. Vaak moet de auto in Tenerife een keuring ondergaan, de zgn. I.T.V. (= Inspección Técnica de Vehículos). Eenmaal in Tenerife geregistreerd, moeten (nieuwe) auto's na 5 jaar worden gekeurd; 5-9 jaar oude auto's om de 2 jaar en auto's ouder dan 9 jaar jaarlijks.

Wegenbelasting (Impuesto de Circulación de Vehículos)
Wanneer u in Tenerife een auto heeft gekocht of ingevoerd, dan dient u zich, ook wanneer u in een auto rijdt met tijdelijke kenteken platen, bij de Verkeersdirectie te laten registreren voor de wegenbelasting (dit is geen rijksbelasting maar een gemeentelijke belasting). U krijgt voor betaling niet periodiek een acceptgiro toegezonden, maar u moet zelf aangifte doen en de verschuldigde belasting betalen. Er verschijnen (veelal in april/mei) aankondigingen in de krant en er hangen affiches bij het gemeentehuis of de plaatselijke bank waarin de betaal periodes voor deze wegenbelasting zijn aangegeven. Het betaal bewijs dient u, naast het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren, bij u in de auto te hebben.

Let op: het is niet mogelijk een auto te kopen in Tenerife zonder een NIE te hebben.

 Download Homologatieaanvraag formulier

------------------------------------------------

 

Huisdieren meenemen naar Tenerife:

HET EUROPEES PASPOORT VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Er is een nieuw EU-paspoort voor gezelschapsdieren. Dit document gaat in de hele Europese Unie alle nu in omloop zijnde verklaringen, certificaten, reisdocumenten en entingsboekjes vervangen. Het wordt ook het enig geldige verplichte reisdocument voor honden, katten en fretten, die in Europa over de grens reizen.Deze verplichting is in juli 2004 ingegaan en geldt voor alle (25) EU-landen incl. alle tussenliggende kleine staatjes. Het Europees dierenpaspoort wordt alleen via de dierenarts uitgegeven. Die moet ervoor betalen, dus het zal niet gratis kunnen zijn (zoals vaak wel het geval was met de door de vaccinleveranciers geleverde entingsboekjes).

Europees Dierenpaspoort Europees Dierenpaspoort: Oscar

 

Hier ziet U de voorkant en de pagina's waar de diergegevens komen te staan. Het is een mooi, vrij dik boekje geworden, waarin alle inentingen, ontwormingen, operaties en andere gegevens geregistreerd kunnen (moeten) worden. In principe is het natuurlijk ook beter wanneer er één, echt, officieel dierenpaspoort is voor alle huisdieren. Ook de fokker kan dan zijn betrouwbaarheid laten zien: levert hij een pup of kitten met een door de dierenarts geleverd en ingevuld Europees dierenpaspoort, dan is de pup of kitten in ieder geval bij een echte dierenarts geweest en betrouwbaar gevaccineerd en gechipt.

 
WANNEER HEBT U EEN EUROPEES PASPOORT ECHT NODIG?

 

U moet voor Uw dier een Europees Dierenpaspoort aanschaffen indien het een hond, kat of fret is, die weleens mee gaat naar het buitenland. Alleen dan is het echt verplicht. Natuurlijk hopen de regeringen en dierenartsen van Europa dat dit nieuwe dierenpaspoort ook algemeen gebruikt gaat worden, maar dat hangt van Uzelf af. Voor de prijs hoeft U het niet te laten.

De kosten bedragen voor clienten EUR 4,50 en voor niet-clienten EUR 10,50.

 -----------------------------

 

Externe link: Gratis Spaanse muziek downloaden (Klik hier)

 

Externe link: Spaanse website over koken (Klik hier)

 

Trouwen In Tenerife (Lees hier ons verhaal)

 

Een eigen zaak beginnen in Tenerife

----

Meer Linken 

...................

 

 

Terug naar top van pagina